Η συμβολή της Φυσικοθεραπείας στην εξοικονόμηση δαπανών Δημόσιας Υγείας

Η Φυσικοθεραπεία αποτελεί μία διεθνώς αναγνωρισμένη και συνεχώς αναπτυσσόμενη Επιστήμη Υγείας με κλινικό γνωστικό αντικείμενο, με έμφαση στην πρόληψη, αξιολόγηση και αποκατάσταση παθολογικών καταστάσεων, δυσλειτουργιών και κακώσεων, συγγενών και επίκτητων, οι οποίες προκαλούν διαταραχές στο ερειστικό, μυϊκό, νευρικό, αναπνευστικό και κυκλοφορικό σύστημα.

Η Φυσικοθεραπεία παρέχει υπηρεσίες υγείας με στόχο τη βελτίωση, την ανάπτυξη, τη διατήρηση και την αποκατάσταση της κίνησης και της λειτουργικότητας καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής σε άτομα και ομάδες πληθυσμού.

Η Φυσικοθεραπεία, χωρίς τη χρήση φαρμακευτικών σκευασμάτων και χειρουργικών μεθόδων, αλλά με τη χρήση ήπιων, μη επεμβατικών παρεμβάσεων, μεθόδων και τεχνικών (φυσικά μέσα) έχει ως κύριο στόχο την πρόληψη και τη «συντηρητική» αντιμετώπιση παθήσεων και κακώσεων με σκοπό την προαγωγή της υγείας και της ποιότητας ζωής.

Ως φυσικά μέσα θεωρούνται όλοι οι τύποι και μορφές ενέργειας οι οποίες απαντώνται στη φύση ή παράγονται από το ίδιο το σώμα. Τέτοια είναι η θεραπευτική άσκηση και η κινησιοθεραπεία, η θερμότητα, η κρυοθεραπεία, η πίεση, ο ήχος, η ακτινοβολία του φωτός, ο ηλεκτρομαγνητισμός, ο ηλεκτρισμός.

Η σχεδιασμένη θεραπευτική άσκηση και η κινησιοθεραπεία-κινητοποίηση στοχεύουν στη βελτίωση της κινητικότητας, συνδυαζόμενες με εξατομικευμένα προγράμματα ασκήσεων μυϊκής σταθεροποίησης, νευρομυϊκού συντονισμού, βελτίωσης της ισορροπίας, αύξησης μυϊκής δύναμης και εύρους κίνησης, χαλάρωσης.

Η Φυσικοθεραπεία μπορεί να συμβάλει στην τροποποίηση των παραγόντων κινδύνου που συνδέονται με τον σύγχρονο τρόπο ζωής (παχυσαρκία, κάπνισμα, μειωμένη σωματική άσκηση, κακή διατροφή, κλπ.), να συνδυαστεί με πρώιμες παρεμβάσεις πρόληψης με σκοπό τη μείωση της συχνότητας καρδιοαγγειακών, αναπνευστικών, μυοσκελετικών και νευρολογικών παθήσεων και να μειώσει σημαντικά την πίεση στο σύστημα Δημόσιας Υγείας.

Στην Ελλάδα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η Φυσικοθεραπεία αποτελεί νομοθετικά κατοχυρωμένο επάγγελμα, το οποίο ασκείται από επαγγελματίες φυσικοθεραπευτές αποφοίτους των ΑΕΙ, σύμφωνα με τους σχετικούς Εθνικούς νομοθετικούς, ηθικούς και επαγγελματικούς κώδικες (Προεδρικά Διατάγματα 29/1987, 38/2010), τα διεθνή πρότυπα και τις κατευθυντήριες οδηγίες της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Φυσικοθεραπευτών (World Physiotherapy).

Ο πτυχιούχος φυσικοθεραπευτής, αξιολογεί, επιλέγει και εκτελεί τις φυσικοθεραπευτικές πράξεις μετά από γραπτή διάγνωση ή γνωμάτευση του ιατρού και σύμφωνα με τις τυχόν σχετικές οδηγίες του.

Η επιλογή των κατάλληλων για την κάθε περίπτωση παρεμβάσεων, μεθόδων και τεχνικών βασίζεται στον κλινικό συλλογισμό και στην ερευνητική τεκμηρίωση της θεραπείας. Ως ερευνητικά τεκμηριωμένη θεραπευτική παρέμβαση (evidence based therapy) θεωρείται κάθε θεραπευτική μέθοδος που έχει καταδειχθεί ότι είναι αποτελεσματική σε κλινικές μελέτες δημοσιευμένες σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές.

Τα οφέλη για την υγεία και η αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων της Φυσικοθεραπείας και η προστιθέμενη αξία στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης είναι τεκμηριωμένα στη διεθνή ερευνητική βιβλιογραφία. Τυχαιοποιημένες μελέτες ελέγχου για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της Φυσικοθεραπείας σημειώνουν ότι έχει την καλύτερη αποτελεσματικότητα σε κερδισμένα έτη ζωής με πολύ καλή υγεία (quality-adjusted life years, QALY), ειδικά όταν συνδυάζεται με προγράμματα θεραπευτικής άσκησης.

Φυσικοθεραπεία και κόστος

Οι δαπάνες

Οι δαπάνες που πραγματοποιούνται για Φυσικοθεραπεία οδηγούν σε μείωση των αναγκών για διαγνωστικές εξετάσεις, χειρουργικές επεμβάσεις, φάρμακα και κυρίως σε σημαντική μείωση των έμμεσων δαπανών.

Οι έμμεσες δαπάνες συνδέονται με μείωση της παραγωγικότητας, αύξηση των αναρρωτικών αδειών, διαφυγόντα κέρδη, πρόωρη συνταξιοδότηση, σύνταξη αναπηρίας και διοικητικά κόστη. Για παράδειγμα, τα τελευταία χρόνια σε χώρες όπου η Φυσικοθεραπεία γνωρίζει σημαντική ανάπτυξη, όπως στις ΗΠΑ, στον Καναδά, στην Αυστραλία, στο Ηνωμένο Βασίλειο, κλπ., έχουν αναπτυχθεί νέα μοντέλα διαλογής των ασθενών που προσέρχονται σε νοσοκομεία για την αντιμετώπιση προβλημάτων της σπονδυλικής στήλης, τα οποία προτείνουν την άμεση πρόσβαση σε υπηρεσίες Φυσικοθεραπείας.

Σχετικές μελέτες τεκμηριώνουν ότι η αύξηση του προσωπικού και της παροχής υπηρεσιών Φυσικοθεραπείας οδηγεί σε σοβαρή μείωση του άμεσου κόστους θεραπείας και σε σημαντική μείωση των αναρρωτικών αδειών.

Επιπρόσθετα, η Φυσικοθεραπεία αποτελεί μια οικονομικά αποδοτική εναλλακτική λύση σε σχέση με άλλες πιο δαπανηρές παρεμβάσεις, όπως η χειρουργική επέμβαση για την αντιμετώπιση της οστεοαρθρίτιδας.

Έχει καταδειχθεί ότι η αύξηση του μέσου συνολικού κόστος παροχής υπηρεσιών Φυσικοθεραπείας οδηγεί σε σημαντική αύξηση του μέσου καθαρού οικονομικού οφέλους για τους ασθενείς και το σύστημα υγείας. Στις σχετικές μελέτες, το καθαρό οικονομικό όφελος συνδέεται με τη βελτίωση της καθημερινής διαβίωσης και της ποιότητας ζωής, με τη μείωση του κόστους παροχής υπηρεσιών, με το κόστος που εξοικονομείται αντί της χρήσης συνήθους χειρουργικής ή φαρμακευτικής θεραπείας, κλπ.

Δημοσιεύτηκε από: Health Report

www.healthreport.gr

17 Νοεμβρίου 2021: Παγκόσμια Ημέρα Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας

Η φυσικοθεραπευτική αποκατάσταση κρίσιμος παράγοντας για τη ζωή των ασθενών με ΧΑΠ

Τρίτη αιτία θανάτου παγκοσμίως η ΧΑΠ με 3,23 εκ. θανάτους το 2019

H Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) αποτελεί χρόνιο αναπνευστικό νόσημα με περιορισμό στην εκπνοή λόγω απόφραξης ή καταστροφής τμημάτων του πνεύμονα.

Με 3,23 εκατομμύρια θανάτους από ΧΑΠ να έχουν καταγραφεί το 2019, αποτελεί την 3η αιτία θανάτου παγκοσμίως. Για τον λόγο αυτό έχει καθιερωθεί και η Παγκόσμια Ημέρα Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας, που φέτος είναι η 17η Νοεμβρίου, με στόχο την ευαισθητοποίηση του ευρέως κοινού, αλλά και την ενημέρωση των πασχόντων ή των δυνητικά πασχόντων, έτσι ώστε να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν σωστά την κατάστασή τους.

Αποφρακτική πενυμονοπάθεια

Τα κύρια συμπτώματα της ΧΑΠ είναι ο βήχας, η δύσπνοια, η παραγωγή πτυέλων, η κόπωση και το σφίξιμο στο στήθος.

Ο κυριότερος παράγοντας κινδύνου για την εμφάνιση ΧΑΠ είναι το κάπνισμα, η ατμοσφαιρική ρύπανση κλπ.

Η πρόληψη εμφάνισης της ΧΑΠ έχει ιδιαίτερη σημασία, συγκεκριμένα με την αποφυγή έναρξης του καπνίσματος και την έγκαιρη διακοπή του.

Η φυσικοθεραπευτική παρέμβαση είναι μεγίστης σημασίας, μιας και συμβάλλει στη βελτίωση των συμπτωμάτων και στη μείωση των εξάρσεων. Οι στόχοι της φυσικοθεραπείας στη ΧΑΠ είναι οι εξής:

•             Εκμάθηση του σωστού τρόπου αναπνοής

•             Eνδυνάμωση των αναπνευστικών μυών

•             Διευκόλυνση της απομάκρυνσης των εκκρίσεων

•             Εκμάθηση των ασθενών στη σωστή λήψη εισπνεόμενων φαρμάκων και της συμμόρφωσης στη θεραπεία

•             Συμμετοχή σε δομημένα και εξατομικευμένα προγράμματα άσκησης.

Ασθενείς με ΧΑΠ που έχουν ακολουθήσει προγράμματα φυσικοθεραπευτικής αποκατάστασης διαπίστωσαν σημαντική βελτίωση της φυσικής κατάστασης και της λειτουργικής ικανότητάς τους, μείωση της δύσπνοιας και της κόπωσης, μείωση της συχνότητας παροξύνσεων, βελτίωση της ποιότητας ζωής, μείωση των επισκέψεων στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών ενός νοσοκομείου και στα τακτικά εξωτερικά ιατρεία και μείωση των εισαγωγών στο νοσοκομείο.

Ως εκ τούτου, ο φυσικοθεραπευτής έχει καθοριστικό ρόλο στην αντιμετώπιση της νόσου και συντελεί στη βελτίωση της καθημερινότητας των ασθενών με ΧΑΠ.

Πηγή: Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών

https://www.psf.org.gr

8η Σεπτεμβρίου Παγκόσμια Ημέρα Φυσικοθεραπείας

Η Παγκόσμια Ημέρα Φυσικοθεραπείας πραγματοποιείται κάθε χρόνο στις 8 Σεπτεμβρίου, την ημέρα που ιδρύθηκε η Παγκόσμια Συνομοσπονδία Φυσικοθεραπείας το 1951.

Η φετινή Παγκόσμια Ημέρα Φυσικοθεραπείας έχει επικεντρωθεί γύρω από το ζήτημα της αποκατάστασης μετά από Covid-19 λοίμωξη και στον ρόλο της φυσικοθεραπείας στη θεραπεία των ατόμων.

Η φυσικοθεραπευτική παρέμβαση είναι ζωτικής σημασίας, στα αρχικά στάδια της αλλά και στην πορεία της αποκατάστασης, για άτομα που αναρρώνουν μετά από σοβαρές επιπτώσεις της  COVID-19 λοίμωξης.

Ένα πρόγραμμα θεραπευτικής άσκησης και ειδικών αναπνευστικών ασκήσεων, από τον φυσικοθεραπευτή μπορεί να βοηθήσει στην αποκατάσταση από Covid-19.

Η άσκηση είναι σημαντική για την αποκατάσταση από τον Covid-19 και προσαρμόζεται στις ανάγκες του ατόμου. Οι φυσικοθεραπευτές, ως εξειδικευμένοι στην κίνηση, μπορούν να δείξουν πως η θεραπευτική άσκηση μπορεί να σε βοηθήσει:

-στη βελτίωση της φυσικής κατάστασης

– στη μείωση της δύσπνοιας

– στην αύξηση της μυϊκής δύναμης

– στη βελτίωση της ισορροπίας και του συντονισμού

– στη βελτίωση της σκέψης σας

– στη μείωση του άγχους και στη βελτίωση της διάθεσης

– στην αύξηση της εμπιστοσύνης

– στη βελτίωση της ενέργειάς σας

Η πρόληψη παίζει σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση της νόσου.

Η 8η Σεπτεμβρίου ορίστηκε ως ημέρα παγκόσμιας φυσικοθεραπείας για να θυμίζει στην ανθρωπότητα οτι η φυσικοθεραπεία συνεχίζει την μάχη υπερ της υγείας.  Το γεγονός αυτό έχει ιδιαίτερη αξία σήμερα που ο εχθρός είναι καινούργιος, άγνωστος και συνάμα επικίνδυνος.

Οι ανάγκες των ασθενών μετά τη νοσηλεία από λοίμωξη Covid-19 και οι μακροπρόθεσμες συνέπειες που παρατηρούνται λόγω της λοίμωξης (long covid)

Η πρωτόγνωρη πανδημία που εκδηλώθηκε στις αρχές του 2020, λόγω της λοίμωξης Covid-19, ανέδειξε τη μεγάλη σημασία της φυσικοθεραπείας σε όλο το φάσμα της νοσηλείας, αλλά και μετά την έξοδο από το νοσοκομείο.

Αξίζει να αναφερθεί ότι είναι βασική φυσιοθεραπευτική προτεραιότητα η αναπνευστική οδός να διατηρείται ΄΄καθαρή΄΄ και ανεμπόδιστη από τα πτύελα ώστε να επιτρέπει επαρκή οξυγόνωση στους πνεύμονες. Αυτή η προστασία είναι το ΄΄κλειδί΄΄ για την αποτροπή της επιδείνωσης της κατάστασής της αναπνευστικής λειτουργίας και της ανάγκης διασωλήνωσης.

covid-19

Επίσης, στο στάδιο της νοσηλείας, πρέπει να αποτραπούν οι δυσκαμψίες στις αρθρώσεις, να καταπολεμηθεί η μυϊκή αδυναμία και απαιτούνται ασκήσεις διατάσεων και ενδυνάμωσης για να μην καθυστερήσει η ανάρρωση των ασθενών μετά την έξοδο από το Νοσοκομείο.

Πολύ συχνά όμως παρατηρείται μια μακροπρόθεσμη συνέπεια στην υγεία των ασθενών που νόσησαν, η οποία αναφέρεται ως σύνδρομο Long Covid.

Ως σύνδρομο Long Covid ορίζονται τα μακροχρόνια συμπτώματα της λοίμωξης Covid-19, τα οποία «επιμένουν» ακόμα και για μήνες μετά την ανάρρωση από την οξεία φάση της λοίμωξης. Τέτοια συμπτώματα είναι η κόπωση, η δύσπνοια, ο πόνος στο στήθος και οι γνωστικές διαταραχές.

Στους συγκεκριμένους ασθενείς που εμφανίζουν κόπωση, έντονη μυϊκή αδυναμία, εμμένουσα δύσπνοια και διαταραχές ισορροπίας, τα συμπτώματα, όπως αναφέραμε, μπορεί να διαρκέσουν για μήνες. Eίναι απαραίτητη η αναπνευστική και η μυοσκελετική φυσικοθεραπεία, ούτως ώστε οι ασθενείς να μπορέσουν όσο το δυνατό συντομότερα να αναρρώσουν από τις προαναφερθείσες επιπλοκές της νοσηλείας.

Η βελτίωση της φυσικής κατάστασης επιτυγχάνεται με προσαρμοσμένα προγράμματα θεραπευτικής άσκησης μικρής διάρκειας που στοχεύουν στην αύξηση της μυϊκής δύναμης, στη βελτίωση της ισορροπίας και του συντονισμού, στη μείωση του άγχους και στη βελτίωση της αναπνευστικής λειτουργίας.

Οι ασκήσεις αυτές πρέπει να πραγματοποιούνται με την επίβλεψη του φυσικοθεραπευτή και σε συνεργασία με τον θεράποντα ιατρό, γιατί πρέπει πάντα να υπάρχει ένας Επαγγελματίας Υγείας που θα μπορεί να αξιολογήσει την κατάστασης της υγείας κατά τη θεραπευτική άσκηση αλλά και την καταλληλότητα του επιπέδου άσκησης.

15 Ιουνίου – Παγκόσμια Ημέρα Ευαισθητοποίησης για την Κακοποίηση των Ηλικιωμένων

κακοποίηση ηλικιωμένων

Τα ποσοστά κακοποίησης ηλικιωμένων αυξήθηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, σύμφωνα με τα συμπεράσματα από την ημερίδα του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών για την υποστήριξη των ηλικιωμένων στην εποχή του COVID-19.

Η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών όρισε την 15η Ιουνίου Παγκόσμια Ημέρα Ευαισθητοποίησης για την Κακοποίηση των Ηλικιωμένων (ΑΠΕ. A/RES/66/127),  προκειμένου να ευαισθητοποιηθεί το παγκόσμιο κοινό, όσον αφορά την κακομεταχείριση που υφίστανται οι ηλικιωμένοι, ακόμη και μέσα στο ίδιο τους το σπίτι, από ανθρώπους της οικογένειάς τους ή ανθρώπους υπεύθυνους για την φροντίδα τους γενικότερα.

Η κακοποίηση ηλικιωμένων είναι μια μεμονωμένη ή επαναλαμβανόμενη πράξη ή έλλειψη κατάλληλης δράσης, που συμβαίνει σε οποιαδήποτε σχέση όπου υπάρχει προσδοκία εμπιστοσύνης, η οποία προκαλεί βλάβη ή δυσφορία σε ένα ηλικιωμένο άτομο. Αυτός ο τύπος βίας συνιστά παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και περιλαμβάνει σωματική, σεξουαλική, ψυχολογική και συναισθηματική κακοποίηση, οικονομική και υλική κατάχρηση, εγκατάλειψη, παραμέληση και σοβαρή απώλεια αξιοπρέπειας και σεβασμού.

Σύμφωνα με στοιχεία των Ηνωμένων Εθνών:

  • Περίπου 1 στα 6 άτομα ηλικίας 60 ετών και άνω παρουσίασαν κάποια μορφή κακοποίησης στα περιβάλλοντα της κοινότητας κατά το τελευταίο έτος.
  • Τα ποσοστά κακοποίησης ηλικιωμένων είναι υψηλά σε ιδρύματα όπως γηροκομεία και εγκαταστάσεις μακροχρόνιας περίθαλψης, με 2 στα 3 άτομα του προσωπικού να αναφέρουν ότι έχουν διαπράξει κακοποίηση τον τελευταίο χρόνο.
  • Τα ποσοστά κακοποίησης ηλικιωμένων αυξήθηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19.
  • Η κακοποίηση ηλικιωμένων μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρούς σωματικούς τραυματισμούς και μακροχρόνιες ψυχολογικές συνέπειες.
  • Η κακοποίηση ηλικιωμένων προβλέπεται να αυξηθεί, καθώς πολλές χώρες αντιμετωπίζουν γηράσκοντες πληθυσμούς.
  • Ο παγκόσμιος πληθυσμός ατόμων ηλικίας 60 ετών και άνω θα υπερδιπλασιαστεί, από 900 εκατομμύρια το 2015 σε περίπου 2 δισεκατομμύρια το 2050.

Παγκόσμια ημέρα κατά των Εγκεφαλικών Όγκων η 8η Ιουνίου

Στο γενικότερο πληθυσμό περίπου 8 στους 100.00 πάσχουν από κάποια μορφή εγκεφαλικού όγκου, ενώ κάθε μέρα διαγιγνώσκονται περίπου 500 νέες περιπτώσεις. Αυτές χωρίζονται κυρίως σε δύο κατηγορίες: τους πρωτογενείς και τους δευτερογενείς. Η συμπτωματολογία που μπορεί να δώσει ένας πρωτογενής ή δευτερογενής όγκος έχει σχέση με πολύ βασικές λειτουργίες του σώματός μας.
Ανάλογα με το σημείο που αναπτύσσεται η νεοπλασία, ο ασθενής παρουσιάζει διαταραχές στον κινητικό έλεγχο. Η αδυναμία παραγωγής μυϊκής δύναμης, οι διαταραχές του μυϊκού τόνου, η αταξία, η ελλειμματική ισορροπία, ελαττώνουν τη λειτουργικότητα του ασθενούς, δυσχεραίνοντας τη καθημερινότητά του.

 

εγκεφαλικός όγκος

Ο ρόλος της φυσικοθεραπείας στη διαχείριση αυτών των συμπτωμάτων είναι σημαντικός. Τα προγράμματα θεραπευτικής άσκησης συμβάλουν σημαντικά στη μείωση της επίδρασης των συμπτωμάτων στη ποιότητα ζωής των ασθενών.
Σημαντική κρίνεται η πρώιμη ένταξη των ασθενών που έχουν διαγνωσθεί με εγκεφαλικό όγκο σ’ ένα πρόγραμμα αναπνευστικής φυσικοθεραπείας.

Ο φυσικοθεραπευτής, ως εξειδικευμένος επαγγελματίας υγείας, αξιολογεί και επιλέγει μέσα από διάφορες τεχνικές, εκείνες που διευκολύνουν την αναπνοή, ενδυναμώνουν το αναπνευστικό σύστημα και προλαμβάνουν επιπλοκές, όπως οι λοιμώξεις. Η εκπαίδευση, τόσο του ασθενούς όσο και του οικογενειακού του περιβάλλοντος, είναι σημαντική και παίζει καθοριστικό ρόλο και στη γενικότερη διαχείριση της συμπτωματολογίας που θα παρουσιαστεί, η οποία είναι ξεχωριστή για κάθε ασθενή.

Η αναπνευστική φυσικοθεραπεία θα διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην μετεγχειρητική πορεία των ασθενών που θα υποβληθούν σε χειρουργική επέμβαση αφαίρεσης του όγκου. Είτε θα χρειαστεί νοσηλεία σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, είτε όχι, η πρώιμη έναρξη αναπνευστικής φυσικοθεραπείας θα συμβάλλει στη διατήρηση του τραχειοβρογχικού δένδρου καθαρού, στη βελτίωση της αναπνευστικής λειτουργίας και στον έλεγχο πιθανών επεισοδίων δύσπνοιας, καθώς και στην αποφυγή επιπλοκών εκ του αναπνευστικού, που θα είναι ιδιαίτερα επιβαρυντικές για την πρόγνωση και την πορεία του ασθενούς.

Σημαντικό ρόλο όμως θα παίξει η φυσικοθεραπεία και στην κινητική αποκατάσταση των ασθενών μετά το χειρουργείο. Η κινητική επανεκπαίδευση των ασθενών θα βελτιώσει τα λειτουργικά ελλείμματα και θα ανακουφίσει τα όποια συμπτώματα έχει προκαλέσει η δυσλειτουργία των κινητικών κέντρων του εγκεφάλου.

Σκλήρυνση κατά Πλάκας: Μήνας ευαισθητοποίησης ο Μάιος – «Κλειδί» η φυσικοθεραπεία

σκλήρυνση κατα πλάκας

Ο Μάιος είναι αφιερωμένος στην Σκλήρυνση κατά Πλάκας (ΣΚΠ), με αποκορύφωμα την Παγκόσμια Ημέρα, που γιορτάζεται στις 30 Μαΐου.

Στο πλαίσιο του εορτασμού αυτού, καθ΄ όλη τη διάρκεια του Μαΐου, τα μέλη της παγκόσμιας κοινότητας Πολλαπλής Σκλήρυνσης συνδέονται, μοιράζονται ιστορίες, ευαισθητοποιούν τον κόσμο και πραγματοποιούν εκστρατεία με όλα τα άτομα που πάσχουν. Επίσης, πραγματοποιούνται διάφορες εκδηλώσεις από αρμόδιους φορείς.

Σύμφωνα με την τρίτη αναθεωρημένη έκδοση του παγκόσμιου χάρτη για την Σκλήρυνση κατά Πλάκας, 2,8 εκατομμύρια άνθρωποι υποφέρουν από ΣΚΠ παγκοσμίως, εκ των οποίων το 1 εκατομμύριο στην Ευρώπη (αφορά την διάγνωση και την κλινική διαχείριση της νόσου).

 

Στην Ελλάδα ο αριθμός των ασθενών με ΣΚΠ υπολογίζεται σε 20.000

Η Σκλήρυνση κατά Πλάκας είναι αυτοάνοση νευροεκφυλιστική νόσος του κεντρικού νευρικού συστήματος. Επηρεάζει τον εγκέφαλο και τον νωτιαίο μυελό, παρουσιάζει ποικιλία τόσο προς τα συμπτώματα, όσο και προς τον τρόπο που εκδηλώνονται αυτά, επηρεάζοντας την λειτουργικότητα και τη ποιότητα της ζωής του ασθενούς. Για τον λόγο αυτό κρίνεται απαραίτητη η εξατομίκευση του προγράμματος θεραπευτικής άσκησης που θα εφαρμοστεί.

Η φυσικοθεραπεία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι στην θεραπευτική αντιμετώπιση των ατόμων με Σκλήρυνση κατά Πλάκας. Ο φυσικοθεραπευτής αξιολογεί τα συμπτώματα και τη βαρύτητα της νόσου που επηρεάζουν τη λειτουργικότητα και την ανεξαρτησία του ατόμου και με όπλο τη θεραπευτική άσκηση, καταρτίζει εξατομικευμένα θεραπευτικά προγράμματα άσκησης.

Οι διατάσεις, η ενεργητική άσκηση, οι ασκήσεις με αντίσταση, η αερόβια άσκηση, η επανεκπαίδευση βάδισης και ισορροπίας, η υδροθεραπεία, ο ηλεκτρικός ερεθισμός, αποτελούν μερικά από τα μέσα της φυσικοθεραπευτικής παρέμβασης. Ο ρόλος της φυσικοθεραπείας είναι σημαντικός ώστε το άτομο με ΣΚΠ να βελτιώσει και να διατηρήσει την λειτουργικότητα του και να έχει ποιότητα στη καθημερινότητά του.

Η φυσικοθεραπεία είναι αναπόσπαστο μέρος της ομάδας διεπιστημονικής προσέγγισης για τους ασθενείς με ΣΚΠ.

Σύμφωνα με το Επιστημονικό Τμήμα Νευρολογικής Φυσικοθεραπείας του «Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών (Π.Σ.Φ.) Ν.Π.Δ.Δ, τα εξατομικευμένα προγράμματα θεραπευτικής άσκησης είναι σημαντικά στην αποκατάσταση των ασθενών με Σκλήρυνση κατά Πλάκας.

Απαραίτητη η θεραπευτική εξατομικευμένη άσκηση υπό την καθοδήγηση του φυσικοθεραπευτή

Η θεραπευτική εξατομικευμένη άσκηση υπό την καθοδήγηση του φυσικοθεραπευτή κρίνεται απαραίτητη για την βελτίωση της κατάστασης του ασθενούς. Η έντονη και ανεξέλεγκτη άσκηση από μη επαγγελματίες υγείας μπορεί να επιφέρει αντίθετα αποτελέσματα και να αυξήσει τη συμπτωματολογία.

Το πρόγραμμα άσκησης μπορεί να εφαρμόζεται τόσο υπό επίβλεψη όσο και χωρίς επίβλεψη, πάντα όμως με βάση τις οδηγίες που έχει λάβει ο ασθενής κατόπιν της φυσικοθεραπευτικής αξιολόγησης από τον φυσικοθεραπευτή. Στην δύσκολη συγκυρία που διανύουμε εξαιτίας της πανδημίας της COVID-19, είναι αναγκαίο οι ασθενείς με ΣΚΠ να παραμείνουν ενεργοί, τηρώντας όμως τα απαραίτητα μέτρα προστασίας.

σκλήρυνση κατα πλάκας

Όλοι οι ασθενείς με πολλαπλή σκλήρυνση, άσχετα από τον βαθμό αναπηρίας τους, μπορούν να ωφεληθούν από ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα θεραπευτικής άσκησης.

Οι φυσικοθεραπευτές, σύμφωνα με την Παγκόσμια Συνομοσπονδία τους, σχεδιάζουν, οργανώνουν, υλοποιούν προγράμματα θεραπευτικής άσκησης, ως οι ειδικοί στην κίνηση και την άσκηση, με εμπεριστατωμένη γνώση των προδιαθεσικών παραγόντων, της παθολογίας, της κλινικής εικόνας και των πιθανών επιπτώσεων σε όλα τα ανθρώπινα συστήματα. Αναγνωρίζονται παγκοσμίως ως οι ιδανικοί επαγγελματίες για την επιλογή, την προώθηση, την καθοδήγηση, τη συνταγογράφηση και τη διαχείριση της άσκησης.

Είναι σημαντικό οι ασθενείς να απευθύνονται σε πτυχιούχους φυσικοθεραπευτές μέλη του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών (Π.Σ.Φ.) – Ν.Π.Δ.Δ, για την ασφαλή και υπεύθυνη αντιμετώπισή τους.

Παρουσία του Προέδρου του Π.Σ.Φ σε συνέντευξη τύπου για την παρουσίαση προγραμμάτων θεραπευτικής άσκησης σε πάσχοντες από ρευματικά νοσήματα

ρευματικά νοσήματα

Ο Πρόεδρος του Π.Σ.Φ Πέτρος Λυμπερίδης συμμετείχε στη συνέντευξη τύπου που υλοποιήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος “Το σώμα σου μιλάει”  που διοργανώνει κάθε χρόνο η Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία, που φέτος έγινε σε συνεργασία με τον Π.Σ.Φ  και έχει τίτλο “Στόχος, η Ποιότητα Ζωής”.

Στη συνέντευξη τύπου έγινε η επίσημη παρουσίαση των βίντεο με θεραπευτικές ασκήσεις για ασθενείς Ρευματικών Νοσημάτων, στα οποία συμμετείχαν οι φυσικοθεραπεύτριες μέλη του Π.Σ.Φ Κα Έφη Χάλαρη και Κα Μαρία Φράγκου. Τα βίντεο που δημιούργησε η Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία, σε συνεργασία με τον Πανελλήνιο Σύλλογο Φυσικοθεραπευτών και τον Πανελλήνιο Σύλλογο Εργοθεραπευτών είναι διαθέσιμα στο επίσημο κανάλι του Π.Σ.Φ

 

  1. Ασκήσεις για την Αγκυλοποιητική Σπονδυλαθρίτιδα
  2. Ασκήσεις για την Ψωριασική Αρθρίτιδα
  3. Ασκήσεις για την Ρευματοειδή Αρθρίτιδα